Sadzonki truskawek i malin

Tomasz Kącki
Gospodarstwo Rolne Kwalifikowana
Szkółka Roślin Jagodowych
tel. 697-812-580

Poprzez naszą szkółkę istnieje również możliwość zakupu sadzonek truskawek odmian ROXANA, ALBA ASIA, AURA, TEA, OLYMPIA, SYRIA , CRISTINA , SCALA firmy Geoplant Vivai (jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem).

Produkcja naturalnych soków owocowych 100%

Bierzemy udział w kampanii "Czas na polskie superowoce!"

Więcej o Kampanii

Gospodarstwo nastawione jest na produkcję roślin jagodowych. Uprawą towarową truskawki zajmujemy się od roku 1998, maliny od roku 2000. Prowadzimy produkcje kwalifikowanego materiału szkółkarskiego – około 95 % produkcji. Posiada zezwolenie na obrót materiałem szkółkarskim, z tego powodu podlegamy m.in. kontroli Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa . Wielkość mateczników malin i truskawek wynosi co roku około 16 – 18 ha. Plantacje położone są w województwie łódzkim, powiecie wieluńskim w dwóch miejscowościach: Kurowie i Krzyworzece (większość upraw). Miejscowości dość znacznie różnią się w warunkach mikroklimatu i gleb. Różnice te wykorzystujemy w prowadzonej produkcji roślinnej. Ze względu na wielkość gospodarstwa (ponad 40 ha) oraz możliwość wymiany z innymi właścicielami gruntów, możemy zapewnić glebie odpowiednio długi okres spoczynku przy powrocie ponownej uprawy roślin jagodowych na to samo stanowisko. W swojej działalności stawiamy na proekologiczne metody uprawy oraz ochrony hodowanych gatunków. Przynosi to wiele pozytywnych efektów, z których najważniejsze – zdrowe owoce i zdrowa sadzonki są najważniejsze. Niestety, ze względu na kwalifikowanie materiału szkółkarskiego i konieczność zastosowania w jego uprawie nawet w minimalnym środków ochrony roślin nie ubiegamy się na dzień obecny o certyfikat upraw ekologicznych (produktów ekologicznych).

Uprawa malin

W uprawie malin gospodarstwo ukierunkowane jest na:

  1. Produkcję sadzonek. Zakupiliśmy licencję odmian: RADZIEJOWA, SOKOLICA, LASZKA, BENEFIS, POLANA (znak towarowy), POLKA i POLESIE . Sadzonki staramy się produkować z myślą o m. in. odbiorcach w gospodarstwach ekologicznyc
  2. Produkcję owoców. W uprawie maliny gospodarstwo ukierunkowane jest na produkcję malin deserowych powtarzających owocowanie (Polana, Polka, Polesie - ok. 70 %) oraz odmian owocujących na pędach dwuletnich: Benefis i Laszka. W najbliższej przyszłości wprowadzimy również odmiany Radziejowa i Sokolica ze względu na ich bardzo atrakcyjne owoce i wysokie plony w momencie, kiedy za maliny można uzyskać wysokie plony. Okres owocowania plantacji (część uprawy jest przyspieszana) to 1 dekada czerwca aż do przymrozków. Stawiamy na polskie odmiany wyprodukowane w naszych placówkach badawczych. Sprawdzają się one w uprawie, dodatkowo nie wymagają bardzo dużej liczby zabiegów chemicznych w celu zapewnienia właściwej zdrowotności roślin. Prawidłowa pielęgnacja i stosowanie np. EM -a w efekcie daje zadowalające jakościowo i ilościowo plony.

Uprawa truskawek

W uprawie truskawek gospodarstwo ukierunkowane jest na:

  1. Produkcje licencjonowanych sadzonek truskawek takich, jak FILUT, Poprzez naszą szkółkę istnieje również możliwość zakupu sadzonek truskawek ROXANA, ALBA ASIA, AURA, TEA, OLYMPIA, SYRIA , CRISTINA , SCALA firmy Geoplant Vivai (jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem). . Sadzonki produkowane są jako: kopane zielone oraz sadzonki frigo do nasadzeń i wczesnoletnich. Szkółka jest w większości obszaru pól uprawnych nawadniana. Sadzonki staramy się produkować z myślą o m. in. odbiorcach w gospodarstwach ekologicznych.
  2. Produkcję owoców - truskawki produkowane są w systemie przyspieszania (nakrywanie włókninami, niskie osłony) i opóźniania zbiorów (nasadzenia z sadzonek frigo).

Inne uprawy

Nowym gatunkiem, który wprowadzamy do uprawy jest świdośliwa (rodzina różowate). W tej chwili założyliśmy niewielką plantację towarową z odmiany Prince William i Smoky. Posiadamy również sadzonki świdośliwy odmian: Prince William, Smoky, Northline, Pembina, Thiessen, Honeywood, Martin.
Rozbudowa plantacji owocującej będzie uzależniona od rynku zbytu, jaki uda się nam wypracować i zapotrzebowania odbiorców naszych produktów. W zbiorach owoców stosujemy m.in. zbieranie ich poprzez samych odbiorców.

Produkcja i działania proekologiczne

Na dzień dzisiejszy gospodarstwo posiada stałych odbiorców zarówno produkowanych sadzonek jak i owoców i nie ma problemów z ich zbytem. W produkcji staramy się w jak najmniejszym stopniu korzystać z chemii. Stanowiska pod uprawy są odpowiednio przygotowywane (przedplony i poplony zielone, zabiegi agrotechniczne), nawożone dodatkowo naturalnymi nawozami. Ściółkowanie, wykładanie folią, odpowiedni rozstaw roślin, sposoby uprawy oraz wykonanie maksymalnej liczby zabiegów mechanicznych powoduje bardzo znaczące ograniczenie stosowania herbicydów, fungicydów i zoocydów na plantacjach owocującej. W mniejszym stopniu dotyczy to również szkółki. Wprowadziliśmy uprawie do stosowania efektywne mikroorganizmy (EM) i innego rodzaju środki o charakterze naturalnym, które znacznie poprawiają zdrowotność roślin, zwyżkują plonowanie, poprawiają jakość i smak owoców. Dodatkowo, przywracają ziemi zdolność do tworzenia się próchnicy oraz co w ostatnich latach istotne, ograniczają negatywne wpływy niedoboru wody (susza) lub jej nadmiaru. Zastosowane jako dopełnienie tradycyjnych metod uprawy odgrywają w naszym gospodarstwie pierwszoplanową rolę. Chętnie sprawdzamy nowe produkty, nowe metody oraz zasady oferowane przez dystrybutorów różnych firm oferujących środki do produkcji roślinnej. W uprawie na owoce staramy się korzystać z odmian odpornych na choroby, dobrze radzących sobie w naszych warunkach i sprawdzonych w trakcie kilkuletniego okresu obserwacji.

Zachowanie starych odmian

Ze względu na bardzo stare tradycje w gospodarstwie produkcji materiału szkółkarskiego, pszczelarstwa i sadownictwa (zajmowano się tym już przed II wojną światową) w obrębie gospodarstwa i jego najbliższej okolicy znajduje się kilkanaście odmian starych tradycyjnych odmian drzew owocowych (grusze, jabłonie, śliwy ). W chwili obecnej staramy się posiadane pule odmianowe zachować. Rozpoczęliśmy nasadzenia drzewek owocowych tych właśnie odmian. W posiadanym sadzie (za wyjątkiem minimalnego nawożenia mineralnego) nie stosuje się żadnych środków chemicznych.