Efektywne mikroorganizmy

Agnieszka Kącka
Gospodarstwo Rolne Kwalifikowana
Szkółka Roślin Jagodowych
tel. 663-737-015 i 697-812-580

EM™ - Efektywne Mikroorganizmy

Definicja EM™

Zastosowanie technologii EM™

.

Efekty stosowania EM™

EM™

Jest mieszanką efektywnych mikroorganizmów stworzona przez japońskiego naukowca, profesora rolnictwa Teruo Higę. Jego wieloletnie prace i badania, kontynuowane przez uczniów doprowadziły do stworzenia naturalnego zestawu bardzo różnych żywych mikroorganizmów, wspólnie ze sobą koegzystujących i wzajemnie na siebie oddziaływających. W skład EM wchodzą:

 • bakterie  fotosyntetyczne (zarówno tlenowe jak i beztlenowe)
 • bakterie kwasu mlekowego
 • drożdże
 • grzyby fermentujące
 • promieniowce

Mikroorganizmy wchodzące w skład EM™ są głównie organizmami beztlenowymi, które w procesach metabolizmu uwalniają do środowiska wolny chemicznie tlen (działanie antyutleniające). EM są żółtobrunatną cieczą o pH 3 - 3,5, słodko kwaśnym smaku i zapachu zakwasu chlebowego.

Początkowo EM™ opracowano i stosowano jako szczepionkę glebową przy produkcji zbóż, owoców i warzyw. Wkrótce stwierdzono, że EM jest skutecznym narzędziem korygowania i nadzoru rozmaitych ekosystemów. Okazało się, że duża ilość szkodliwych substancji stanowi pożywienie dla Efektywnych Mikroorganizmów i że działanie EM™, jak również produktów, które zostały wyprodukowane przy pomocy EM™, na nieskończenie wielu płaszczyznach daje możliwości, których nikt się nawet nie spodziewał.
Efektywne mikroorganizmy poprawiają jakość i zdrowotność wszystkich systemów biologicznych. Są one wewnętrznie powiązane i tak dobrane, że każdy z nich spełnia ściśle określone funkcje, żywią się nawzajem i wspomagają.

Działanie aktywnych form EM™ jest:

 • wszechstronne i bardzo proste. W zastosowanym środowisku/problemie w celu jego neutralizacji (doprowadzenia do stanu równowagi) rozwijają się te grupy mikroorganizmów, które znalazły pożywkę i odpowiednie warunki do rozmnażania i wzrostu. Efekty mogą być widoczne bardzo szybko lub proces, zamierzony przed zastosowaniem środka widoczny jest później.
 • Efektem stosowania EM™ w produkcji roślinnej jest:
 • polepszenie warunku rozwoju roślin, zwiększenie plonów i polepszenie ich jakości
 • ograniczenie rozwoju patogenów chorobotwórczych
 • ograniczenie działania szkodników (owadów, zwierząt)
 • możliwość ograniczenia stosowania nawożenia nawozami sztucznymi
 • przygotowywanie bardzo wartościowych kompostów i nawozów organicznych
 • zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych
 • oczyszczanie ujęć wodnych np. w celu podlewania roślin
 • przywracanie procesów próchnicznych w glebie, lepsze rozkładanie materii roślinnej a co za tym idzie zwiększanie plonów (najszybciej widoczne przywrócenie glebie gruzełkowatej struktury)
 • produkty roślinne są "bardziej bezpieczne" dla ludzi

Technologia EM™ może mieć swoje zastosowanie:

 1. W rolnictwie:
  • regeneracja gleby
  • produkcja roślinna
  • produkcja zwierzęca
  • przemysł rolno - spożywczy
  • przechowalnictwo
  • 2. W ochronie środowiska:
  • rewitalizacja wody
  • oczyszczanie akwenów i cieków wodnych
  • oczyszczanie powietrza
  • zapobieganie zjawiskom epidemiologicznych po powodziach, podtopieniach, zatruciu gleby

3. W gospodarce komunalnej:

 • oczyszczalnie ścieków
 • wysypiska śmieci
 • kompostowanie
 • ujęcia wody i wodociągi
 • trakcje ściekowe
 • zieleń miejska

4. W gospodarstwie domowym:

 • dom
 • ogród przydomowy
 • sambo
 • oczyszczalnia ścieków
 • warzywnik

5. W medycynie

6. Inne:

 • trawniki
 • pola golfowe

TECHNOLOGIA STOSOWANIA
EM™ jako gotowy komponent należy rozpuścić w wodzie. Musimy również pamiętać, że formy aktywne są nietrwałe i powinny być jak najszybciej zużyte. Najbardziej skuteczne jest opryskiwanie lub podlewanie. Bardzo dobre dla roślin nowosadzonych ma moczenie korzeni w roztworze – przyspiesza wytwarzanie korzeni przybyszowych i ułatwia ukorzeniane oraz wzrost rośliny w późniejszym czasie.

W SZKÓŁCE KACCY plantacje mateczne są tuż przed wykopywaniem sadzonek i w ich trakcie (do końca września) traktowane EM- ami.


Staramy się, aby na uprawach poprzedzających założenie plantacji matecznych zastosować EM – y. Również pola zdegradowane, które przejęliśmy do uprawy np. w formie dzierżawy są nawet dwukrotnie nawożone EM – ami w celu przywrócenia czynności biologicznych gleby.