Sadzonki truskawek i malin

Tomasz Kącki
Gospodarstwo Rolne Kwalifikowana
Szkółka Roślin Jagodowych
tel. 697-812-580

czy to się opłaci?

Postanowiliśmy zamieścić pracę pt:"Opłacalność ekologicznej produkcji truskawek". Udostępniamy ją w formie poszczególnych rozdziałów w wersjach PDF. Jeżeli zamierzacie Państwo w jakim kolwiek celu wykorzystać materiały z pracy dyplomowej, prosimy o kontakt mailowy.

Cel pracy

Mieszkam na wsi od urodzenia. Widzę zmiany zachodzące na polskiej wsi. Raz dla rolników są lepsze czasy a raz gorsze. Ostatnio dla większości mieszkańców wsi bycie rolnikiem nie jest zaszczytem. To bardzo trudna i ciężka praca, która w ostatnim czasie przynosi raczej niewielkie dochody. Czasy się zmieniają, zmienia się też podejście do gospodarowania na wsi. Gospodarstwa stają się coraz częściej małymi firmami. Te najbardziej prężnie kierowane i zarządzane, z dobrym pomysłem i fachową wiedzą w dziedzinie, której się zajmują, przynoszą zyski swoim właścicielom i wcale nie są gorsze od tych z zachodniej Europy. Zawsze interesowało mnie sadownictwo i pszczelarstwo (tradycje rodzinnej miejscowości). Kilka lat temu zainteresowała mnie uprawa truskawek. Okolice Wielunia, gdzie mieszkam, nie są potentatem w tej produkcji, ale za jej rozwojem przemawia niezwykle chłonny rynek. W chwili obecnej wraz z żoną prowadzimy gospodarstwo - Kwalifikowaną Szkółkę Roślin Jagodowych specjalizując się w produkcji owoców i sadzonek truskawek oraz owoców malin. Gospodarstwo i produkcja ciągle się poszerza, choć barierą stanowią posiadane zasoby pieniężne. Dlatego korzystamy z możliwości, jakie niesie nam wstąpienie Polski do Unii Europejskiej i pieniądze skierowane dla polskiego rolnictwa. Stale rozszerzamy swoją ofertę, staramy się nadążać za nowinkami technologicznymi w uprawie roślin jagodowych. Jedną z nich jest produkcja owoców ekologicznych. Być może nasze gospodarstwo w przyszłości zostanie gospodarstwem ekologicznym. Wiele jest w tym niewiadomych, jedną z nich postarałem się, podnosząc swoje kwalifikacje, zweryfikować - czy to się opłaca. Stąd niniejsza praca. Polska jest wiodącym krajem w produkcji truskawek. Jeszcze do niedawna byliśmy największym producentem truskawek przemysłowych (z dominującą w uprawie odmianą Senga Sengana) z przeznaczeniem głównie na mrożonki. Obecnie sytuacja się zmieniła. Na czoło producentów światowych wysunęły się Chiny, przebijając dotychczasową konkurencję ceną proponowanych produktów. Opłacalność produkcji truskawek w tej sytuacji znacznie spadła. Podmioty skupujące surowce nie są w stanie proponować wysokich cen za surowiec obawiając się, że gotowych wyrobów nie sprzedają w zadawalającej cenie. Stwarza to ogromne problemy, ponieważ i na rynku krajowym w 2005 r. pojawiło się w sezonie bardzo dużo truskawki importowanej. Nie oznacza oczywiście to, że Polska i polscy rolnicy zrezygnują z produkcji truskawek. Mamy kilka atutów z których jako pierwszy wymieniłbym nasz klimat. Jest on na tyle specyficzny, że powoduje iż nasze truskawki mają o wiele lepsze walory smakowe niż truskawki produkowane w innych krajach. Produkujemy z znacznie mniejszym zużyciem środków chemicznych, na w większości niewielkich plantacjach, które łatwiej unikają zarażeniu przez nękające truskawkę choroby i szkodniki. Tradycja produkcji i spożycia truskawki w Polsce jest już bardzo długa i nie wydaje się, aby Polska przestała się liczyć na światowych rynkach w produkcji owoców. Ostatnio zaczyna również być znaczącym producentem sadzonek truskawek (m. in. w swoim gospodarstwie zajmujemy się produkcją materiału szkółkarskiego truskawki). Aby uprawa truskawek była opłacalna muszą zajść zmiany w rodzaju i sposobie produkcji truskawek. Tego rodzaju proces jest już widoczny. Producenci przestawiają się na produkcję deserowych odmian truskawek. Coraz popularniejsza jest sterowana uprawa truskawek. Dodatkowo chcą uatrakcyjnić i zachęcić potencjalnych nabywców wprowadzane są nowe metody produkcji: Integrowana Produkcja Truskawek i uprawa ekologiczna. "Integrowana Produkcja jest to opłacalna produkcja wysokiej jakości owoców truskawek, dających pierwszeństwo bezpiecznym metodom niechemicznym, minimalizująca niepożądane efekty uboczne stosowanych agrochemikaliów ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska i ludzi". "Rolnictwo ekologiczne jest to system gospodarowania, który aktywizując przyrodnicze mechanizmy produkcyjne poprzez stosowanie środków naturalnych, nie przetworzonych technologicznie, zapewnia trwałą żyzność gleby i zdrowotność zwierząt oraz wysoką jakość biologiczną produktów rolniczych. Jest to system zrównoważony pod względem ekologicznym, ekonomicznym i społecznym: nie obciąża środowiska, jest w dużym stopniu niezależny od nakładów zewnętrznych, umożliwia zachowanie oraz rozwój wsi i rolnictwa jako kategorii społecznych i kulturowych". 1 W swojej pracy rozpatrywać będę aspekty opłacalności ekologicznej uprawy truskawek. Pytanie "czy się opłaca" w każdej dziedzinie gospodarki jest pierwszoplanowe - rolnictwo ekologiczne nakłada jednak na producenta (ale również sprzedawcę, przetwórcę) ścisłe ramy i zasady, którymi należy się posługiwać. Z swojej praktyki wiem, że ekologiczna uprawa truskawek zaczyna być źródłem zainteresowania w rejonach, gdzie już od dłuższego czasu rozwija się rolnictwo ekologiczne (np. woj. lubelskie). Rolnicy tamtejsi szukając nowych źródeł dochodu a także wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich odbiorców i klientów zainteresowali się tego rodzaju produkcją. A więc - czy warto i czy się opłaca - w swojej pracy postaram się znaleźć odpowiedź na te pytania.

1 Rolnictwo ekologiczne - od producenta do konsumenta, pod red. Urszuli Sołtysiak, Warszawa 1995, s. 13

Praca Tomasza Kąckiego napisana pod kierunkiem mgr Bogumiły Filipiak

  1. Rolnictwo ekologiczne
  2. Truskawka
  3. Aspekty ekologicznej uprawy truskawek...
  4. Ochrona przed chorobami i szkodnikami
  5. Sterowana produkcja truskawki
  6. Wyposażenie gospodarstwa ekologicznego
  7. Zbiór owoców i ich przygotowanie do sprzedaży
  8. Sposoby zwiększenia dochodów z uprawy truskawki
  9. Analiza problemu opłacalności produkcji ekologicznych truskawek

Copyright © 2005-2019 Szkółka Kąccy.